Ο Οργανισμός Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ στη βάση της Νομοθεσίας Ν. 185(Ι)/2011 και ειδικά των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 125/09, Κ.Δ.Π. 79/2012 και Κ.Δ.Π. 56/2016 και είναι Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών, στην Κύπρο.

https://afiscyprus.com.cy