Η Εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνολογίες δόμησης με μεταλλικό σκελετό από Cross deck σε συνδυασμό με σύστημα (ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΝΑΟΣ) και λύση δόμησης με μεταλλικό σκελετό ή σκελετό από οπλισμένο σκυτόδεμα σε συνδυασμό με MEGABLOCK για εξωτερική τοιχοποιία.

CrossWise Cypus