Πριν 35 χρόνια κάναμε τα πρώτα μας βήματα στην Κυπριακή αγορά με μοναδικό σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη βασισμένη στην άριστη γνώση στο τομέα της επεξεργασίας νερού. Έχοντας σαν βάση τη άξια επιστημονική και τεχνολογική μας κατάρτιση, την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αναζήτηση νέων λύσεων, ακολουθήσαμε μια σταθερά ανοδική πορεία μέχρι και σήμερα, διατηρώντας όμως σταθερές τις αξίες και τις αρχές μας.

/thewatercentre.com