Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας μας είναι η διοίκηση, η συντήρηση και η επίβλεψη των πολυκατοικιών, κτιρίων και των συγκροτημάτων από σπίτια ή πολυκατοικίες. Τα κεντρικά γραφεία μας στη Λεμεσό, όμως εμείς λειτουργούμε σε όλη την Κύπρο, με τους περισσότερους πελάτες μας να βρίσκονται στη Λεμεσό, Λευκωσία και Λάρνακα.

Το έργο του διαχειριστή του κτιρίου είναι κάτι που οι περισσότεροι κάτοικοι των κοινοτήτων οικοδομών θέλουν να αποφύγουν, είτε επειδή αυτό παίρνει συχνά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε επειδή προϋποθέτει τη γνώση του Δικαίου Ακινήτων ή εξειδικευμένες δεξιότητες για την παροχή τεχνικής συντήρησης, την στιγμή που προσπαθεί να κρατήσει όλους τους κατοίκους ικανοποιημένους. Η προσωπική εμπειρία που αποκτήσαμε ζώντας σε κοινό περιβάλλον, μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε όλα τα παραπάνω και μας οδήγησε στον εντοπισμό της ανάγκης για την επαγγελματική διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών.

unitower.com.cy