Η Στέγη Ηλικιωμένων “ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ” λειτουργεί από το 1994, αλλά το 2002 χτίστηκε το καινούριο κτήριο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αγκαλιάζοντας άτομα με αναπηρίες και άτομα ηλικιωμένα με διάφορα προβλήματα υγείας.

vasiliada.com